جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش سیزدهم- باز کردن و بررسی اجزا - انگشتی و میل سوپاپ 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 76
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش دوازدهم- باز کردن و بررسی اجزا - درپوش سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 79
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست و سوم - تنظیم خلاصی سوپاپ -فیلر گیری نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 81
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست و ششم - تنظیم خلاصی سوپاپ - شیم گیری 3 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 85
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش نوزدهم- بررسی آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 87
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست و پنجم- تنظیم خلاصی سوپاپ -شیم گیری 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 88
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش چهاردهم- باز کردن و بررسی اجزا -بررسی میل سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 95
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست و دوم- بستن سر سیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 101
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست و چهارم- تنظیم خلاصی سوپاپ - شیم گیری 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 106
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیستم- روش آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 110
cover عنوان: آزمایش نشتی سنجی سیلندر موتور (شرح روی انیمیشن) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 131
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش هفدهم- باز کردن و بررسی اجزا - باز کردن سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 137
cover عنوان: مونتاژ کامل موتور وانکل مزدا (wankel motor) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 144
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش بیست ویکم - بستن سوپاپ و مرور فرایند های قبلی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 152
cover عنوان: شیم گیری موتور XU7 (فیلر گیری موتور پژو 405 و سمند و ....) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 161
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش هفتم - بررسی ظاهری سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 169
cover عنوان: نکات مهم درباره مونتاژ سرسیلندر (پژو XU7) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 198
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش هجدهم - - باز کردن و بررسی سوپاپ 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 203
cover عنوان: تنظیم لقی سوپاپ ها (فیلرگیری) قسمت اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 208
cover عنوان: تنظیم موتور خودرو- شیم گیری نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 263
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش چهارم (مقدمه) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 268
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش سوم (مقدمه) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 276
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور (تدریس پودمان یک قسمت دوم) دهم مکانیک خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 278
cover عنوان: مراحل تنظیم لقی سوپاپ ها (روش پیچ و مهره ای) فیلرگیری خودروی پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 283
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش هشتم - آزمایش کمپرس سنجی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 286
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش شانزدهم- باز کردن و بررسی اجزا -بررسی تایپیت نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 299
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش دهم- آزمایش خلا سنجی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 305
cover عنوان: آشنایی با نحوه عملکرد موتور های وانکل / موتورهای دوار نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 316
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش یازدهم - باز کردن و بررسی اجزا - سوپاپ PCV نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 328
cover عنوان: انواع موتورهای احتراق داخلی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 376
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور پودمان یک قسمت ششم / کنترل و نصب سرسیلندر بر روی موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 383
cover عنوان: موتور دوار وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 386
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور (تدریس پودمان یک قسمت اول) پایه دهم مکانیک خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 391
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش پانزدهم - باز کردن و بررسی اجزا -بررسی عملکرد cvvt نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 403
cover عنوان: آموزش تست کمپرس سیلندر های موتور و بررسی نتایج آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 407
cover عنوان: بررسی موتور های احتراق داخلی چهار زمانه (شرح روی انیمیشن) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 411
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش نهم - آزمایش نشتی سنجی نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 416
cover عنوان: درب سوپاپ های موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 425
cover عنوان: آموزش مقدماتی مکانیک خودرو قسمت دوم / سرسیلندر و مجموعه سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 427
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور (تدریس پودمان یک قسمت سوم) پایه دهم مکانیک خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 454
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش اول (مقدمه) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 479
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش پنجم - کلیات سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 509
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور قسمت چهارم پودمان یک ( عیب یابی میل سوپاپ و تایپت ها) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 515
cover عنوان: تنظیم لقی سوپاپ ها (فیلرگیری) قسمت اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 519
cover عنوان: تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ های موتور احتراق داخلی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 618
cover عنوان: موتور چهار زمانه (شرح روی مدل آموزشی) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 625
cover عنوان: تشریح آرایش سوپاپ ها و میل سوپاپ در موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 631
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش دوم (مقدمه) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 651
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور پودمان یک قسمت پنجم (کنترل و عیب یابی سرسیلندر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 679
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغییر سوپاپ ها VTC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 700
cover عنوان: تشریح مکانیزم سوپاپ ها ( مطالب مقدماتی) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 765
cover عنوان: شبیه ساز موتور چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 789
cover عنوان: آموزش تایم گیری و نصب اصولی تسمه تایم موتور پژو XU7 405 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 857
cover عنوان: آموزش مقدماتی مکانیک خودرو قسمت اول/ شناسایی و تفکیک قطعات موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 959
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش ششم (VVT) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 962
cover عنوان: موقعیت های مختلف قرار گیری میل سوپاپ در موتور OHV, OHC , SOHC , DOHC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1094
cover عنوان: ترتیب احتراق و تایمینگ تئوری سوپاپ های موتور احتراقی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1096
cover عنوان: موتور خودرو چگونه کار می کند؟ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1394
cover عنوان: طریقه کار موتور وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1435
cover عنوان: توضیحاتی در مورد تغییر زاویه و یا میزان باز شدن سوپاپها نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1440
cover عنوان: انواع مکانیزم میل سوپاپ و نحوه فیلر گیری و شیم گیری سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1597
cover عنوان: 3- تدریس کلاسی-تعمیرات مکانیکی موتور-پودمان 1-قانون فشار و حجم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1839
cover عنوان: روش های تحریک میل سوپاپ (تسمه - زنجیر - چرخ دنده ی تایمینگ) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1979
cover عنوان: اصلاح تایمینگ سوپاپ ها (آوانس و ریتارد) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2381
cover عنوان: 2-تدریس کلاسی-تعمیرات مکانیکی موتور-پودمان 1-آشنایی با چهار عمل اصلی موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2388
cover عنوان: معرفی قطعات اصلی موتور پیستونی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2450
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2812
cover عنوان: آموزش کامل شیم گیری سوپاپ ها و تعویض تسمه تایم موتور پژو ۴۰۵ / XU7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2864
cover عنوان: 1- تدریس کلاسی-تعمیرات مکانیکی موتور-پودمان 1-آشنایی با متعلقات موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2945
cover عنوان: آموزش فیلر گیری سوپاپ های موتور خودروی پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2970
cover عنوان: 4- تدریس کلاسی-تعمیرات مکانیکی موتور-پودمان 1-نمودار سیکل موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3065
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3094
cover عنوان: دستگاه آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3160
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3167
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (AUDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3218
cover عنوان: آوانس و ریتارد سوپاپ ها (شرح روی انیمیشن) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3358
cover عنوان: کف تراشی سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3431
cover عنوان: شیم گیری پژو ۴۰۵ و مونتاژ سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3495
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط سلنوئید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3495
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط پین) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3586
cover عنوان: قطعات تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3686
cover عنوان: تایمینگ و لیفت متغیر سوپاپ موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3749
cover عنوان: مکانیزم حرکت سوپاپ ها SOHC . DOHC (تک میل بادامک و دو میل بادامک) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3751
cover عنوان: اصول کار موتور های دوزمانه و چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3868
cover عنوان: مونتاژ کردن سرسیلندر بر روی موتور خودرو نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3936
cover عنوان: نحوه صحیح سفت کردن پیچهای سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4051
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4196
cover عنوان: سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها در موتورسیکلت دوکاتی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4600
cover عنوان: مکانیزم تایمینگ متغیر سوپاپها (تویوتا) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5040
cover عنوان: تعمیر لیفترهای هیدرولیکی سرسیلندر تیبا (تایپت هیدرولیکی) نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5527
cover عنوان: عملکرد موتورهای چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5669
cover عنوان: طرز کار موتور وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5803
cover عنوان: زویای سوپاپ موتورهای بنزینی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5941
cover عنوان: تشریح تایمینگ متغییر سوپاپها VVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6692
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7613
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7627
cover عنوان: انیمیشن سرسیلندر و متعلقات آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7975
cover عنوان: تفاوت موتور 4 زمانه و 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 8063
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 9837
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 9896
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 13358
Please past text to modal