جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1326
cover عنوان: سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها در موتورسیکلت دوکاتی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1391
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1493
cover عنوان: نحوه صحیح سفت کردن پیچهای سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1499
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (AUDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1509
cover عنوان: تایمینگ و لیفت متغیر سوپاپ موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1514
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1519
cover عنوان: قطعات تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1523
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط سلنوئید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1537
cover عنوان: کف تراشی سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1636
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط پین) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1656
cover عنوان: دستگاه آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1663
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1699
cover عنوان: مونتاژ کردن سرسیلندر بر روی موتور خودرو نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1704
cover عنوان: انیمیشن سرسیلندر و متعلقات آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1715
cover عنوان: تعمیر لیفترهای هیدرولیکی سرسیلندر تیبا (تایپت هیدرولیکی) نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1756
cover عنوان: تشریح تایمینگ متغییر سوپاپها VVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2418
cover عنوان: مکانیزم تایمینگ متغیر سوپاپها (تویوتا) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3026
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3203
cover عنوان: عملکرد موتورهای چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3265
cover عنوان: طرز کار موتور وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3463
cover عنوان: زویای سوپاپ موتورهای بنزینی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3482
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3990
cover عنوان: تفاوت موتور 4 زمانه و 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4235
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4762
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5273
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6906
Please past text to modal