جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 384
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط پین) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 389
cover عنوان: دستگاه آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 394
cover عنوان: مکانیزم تایمینگ متغیر سوپاپها (تویوتا) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 400
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط سلنوئید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 402
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 409
cover عنوان: انیمیشن سرسیلندر و متعلقات آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 416
cover عنوان: کف تراشی سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 427
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 436
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 444
cover عنوان: سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها در موتورسیکلت دوکاتی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 474
cover عنوان: نحوه صحیح کشیدن پیچهای سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 477
cover عنوان: تایمینگ و لیفت متغیر سوپاپ موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 512
cover عنوان: قطعات تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 524
cover عنوان: تعمیر سرسیلندر خودرو تیبا نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 591
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (AUDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 619
cover عنوان: تعمیر لیفترهای هیدرولیکی سرسیلندر تیبا (تایپت هیدرولیکی) نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 649
cover عنوان: تشریح تایمینگ متغییر سوپاپها VVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 879
cover عنوان: زویای سوپاپ موتورهای بنزینی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1151
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1269
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1294
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1317
cover عنوان: عملکرد موتورهای چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1329
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1526
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه و 4 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1774
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1989
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2234
Please past text to modal