جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط پین) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 833
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 833
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 884
cover عنوان: سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها در موتورسیکلت دوکاتی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 885
cover عنوان: تایمینگ و لیفت متغیر سوپاپ موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 890
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 897
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (AUDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 917
cover عنوان: دستگاه آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 921
cover عنوان: قطعات تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 939
cover عنوان: انیمیشن سرسیلندر و متعلقات آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 966
cover عنوان: نحوه صحیح کشیدن پیچهای سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 984
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 990
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط سلنوئید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 993
cover عنوان: کف تراشی سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1137
cover عنوان: تعمیر سرسیلندر خودرو تیبا نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1226
cover عنوان: تعمیر لیفترهای هیدرولیکی سرسیلندر تیبا (تایپت هیدرولیکی) نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1279
cover عنوان: تشریح تایمینگ متغییر سوپاپها VVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1832
cover عنوان: مکانیزم تایمینگ متغیر سوپاپها (تویوتا) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2184
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2516
cover عنوان: زویای سوپاپ موتورهای بنزینی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2526
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2546
cover عنوان: عملکرد موتورهای چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2635
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2968
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه و 4 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3235
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3454
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3887
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5002
Please past text to modal