جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1821
cover عنوان: سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها در موتورسیکلت دوکاتی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1835
cover عنوان: عملکرد تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1857
cover عنوان: سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1900
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط سلنوئید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1901
cover عنوان: قطعات تایپت هیدرولیکی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1916
cover عنوان: نحوه صحیح سفت کردن پیچهای سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1982
cover عنوان: کف تراشی سرسیلندر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1998
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (AUDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2003
cover عنوان: دستگاه آب بندی سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2031
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ (توسط پین) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2054
cover عنوان: مکانیزم تغییر میزان باز شدن سوپاپ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2061
cover عنوان: تایمینگ و لیفت متغیر سوپاپ موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2204
cover عنوان: تعمیر لیفترهای هیدرولیکی سرسیلندر تیبا (تایپت هیدرولیکی) نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2215
cover عنوان: مونتاژ کردن سرسیلندر بر روی موتور خودرو نویسنده: Saipa رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2267
cover عنوان: تشریح تایمینگ متغییر سوپاپها VVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2867
cover عنوان: انیمیشن سرسیلندر و متعلقات آن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2931
cover عنوان: مکانیزم تایمینگ متغیر سوپاپها (تویوتا) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3449
cover عنوان: عملکرد موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3971
cover عنوان: عملکرد موتورهای چهارزمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3987
cover عنوان: طرز کار موتور وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4224
cover عنوان: زویای سوپاپ موتورهای بنزینی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4258
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5127
cover عنوان: تفاوت موتور 4 زمانه و 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5263
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6159
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6721
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 8736
Please past text to modal