جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: تشریح سیستم اگزوز - بخش 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 331
cover عنوان: تست چهار گاز خودرو در مراکز معاینه فنی چیست؟ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 529
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور پودمان سه ، قسمت دوم / تعمیرات اگزوز پخش پایانی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 613
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش چهارم - بررسی ظاهری-اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1055
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش ششم- آزمایشات سیستم اگزوز-اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1125
cover عنوان: تشریح فرآیند احتراق و آنالیز گازهای خروجی اگزوز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1161
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش هفتم - آزمایشات و رفع عیب-اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1406
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش پنجم - بررسی ظاهری و آثار خرابی-اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1474
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش دوم -معرفی اجزا و وظایف-اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1516
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش اول -معرفی اجزا و وظایف-آقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1734
cover عنوان: تعمیرات مکانیکی موتور پودمان سه (قسمت اول)/ اجزاء و قطعات سیستم اگزوز-اقای ضیاء زاده نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1761
cover عنوان: آموزش عیب یابی و سرویس سیستم بازخوران گازهای اگزوز EGR نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1905
cover عنوان: سیستم اگزوز - بخش سوم - عملکرد سیستم--اقای خطیبی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2246
cover عنوان: تشریح سیستم اگزوز در خودرو ( معرفی ، عیب یابی و تعمیرات) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2888
cover عنوان: عملکرد کاتالیست کانورتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4167
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4514
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4563
cover عنوان: طرز کار توربوشارژ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4841
cover عنوان: آموزش تعمیر توربوشارژ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5633
cover عنوان: عملکرد سیستم DEF در موتور دیزل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5934
cover عنوان: تشریح سیستم EGR-2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6505
cover عنوان: سیستم DEF در دیزل (Adblue) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6718
cover عنوان: تشریح سیستم EGR-1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7076
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 11577
Please past text to modal