جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: سرویس و نگهداری خودروهای سواری پودمان چهار (قسمت سوم) / عیب یابی اولیه موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 95
cover عنوان: سرویس و نگهداری خودروهای سواری پودمان چهار (قسمت چهارم) / شیم گیری و فیلر گیری نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 98
cover عنوان: سرویس و نگهداری خودروهای سواری پودمان چهار (قسمت دوم) / عیب یابی اولیه موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 104
cover عنوان: سرویس و نگهداری خودروهای سواری پودمان چهار (قسمت اول) نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 117
cover عنوان: آموزش کامل تعمیر موتور سمند ef7 / قسمت دوم دمونتاژ اجزای موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 130
cover عنوان: بررسی نتایج آزمایش کمپرس سنجی سیلندر موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 131
cover عنوان: اویل ماژول و خرابی های آن در موتور ef۷ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 163
cover عنوان: معرفی موتور (واژه نامه مصور ) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 183
cover عنوان: آموزش روش تست نشتی کمپرس سیلندرهای موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 186
cover عنوان: شماتیک مراحل کمپرس سنجی سیلندر موتور خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 229
cover عنوان: تحلیل نسبت تراکم موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 232
cover عنوان: مراحل تعویض تسمه تایم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 282
cover عنوان: تشریح فرآیند احتراق و آنالیز گازهای خروجی اگزوز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 297
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش دهم- آزمایش خلا سنجی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 307
cover عنوان: کاسه نمد Radial shaft seal نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 309
cover عنوان: انواع موتورهای احتراق داخلی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 376
cover عنوان: نسبت تراکم در موتورهای احتراقی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 380
cover عنوان: موتور دوار وانکل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 387
cover عنوان: بررسی موتور های احتراق داخلی چهار زمانه (شرح روی انیمیشن) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 412
cover عنوان: تدریس موتورهای احتراقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 415
cover عنوان: سیستم سرسیلندر - بخش نهم - آزمایش نشتی سنجی نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 416
cover عنوان: درب سوپاپ های موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 426
cover عنوان: تشریح انواع سوخت های خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 467
cover عنوان: اندازه گیری کمپرس سیلندر موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 489
cover عنوان: فیلرگیری موتور پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 490
cover عنوان: دیاگرام زمان بندی سوپاپ ها نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 510
cover عنوان: تشریح رنگ دود خروجی از اگزوز خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 519
cover عنوان: اصطلاحات فنی موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 538
cover عنوان: آموزش کامل تعمیر موتور سمند ef7 / قسمت اول باز کردن موتور از روی اتاق نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 573
cover عنوان: عیب یابی مقدماتی سیستم مولد قدرت (موتور) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 581
cover عنوان: تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ های موتور احتراق داخلی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 618
cover عنوان: موتور چهار زمانه (شرح روی مدل آموزشی) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 625
cover عنوان: تشریح آرایش سوپاپ ها و میل سوپاپ در موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 631
cover عنوان: انواع موتورهای احتراق داخلی و خارجی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 670
cover عنوان: معرفی برخی از قطعات موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 750
cover عنوان: تشریح مکانیزم سوپاپ ها ( مطالب مقدماتی) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 765
cover عنوان: شبیه ساز موتور چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 789
cover عنوان: موقعیت های مختلف قرار گیری میل سوپاپ در موتور OHV, OHC , SOHC , DOHC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1095
cover عنوان: ترتیب احتراق و تایمینگ تئوری سوپاپ های موتور احتراقی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1096
cover عنوان: روش نامگذاری خودروهای پژو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1165
cover عنوان: آرایش سیلندرهای موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1328
cover عنوان: شیم گیری موتور پژو ۴۰۵ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1387
cover عنوان: بررسی عملکرد رینگ پیستون در خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1740
cover عنوان: روش های تحریک میل سوپاپ (تسمه - زنجیر - چرخ دنده ی تایمینگ) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1979
cover عنوان: اصلاح تایمینگ سوپاپ ها (آوانس و ریتارد) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2381
cover عنوان: معرفی قطعات اصلی موتور پیستونی چهار زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2450
cover عنوان: آنالیز ثانویه سیستم جرقه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2986
cover عنوان: عملکرد سیستم کویل نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3076
cover عنوان: بررسی کمپرس موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3200
cover عنوان: آنالیز گازهای خروجی موتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3225
cover عنوان: آوانس و ریتارد سوپاپ ها (شرح روی انیمیشن) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3358
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه دلکو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3644
cover عنوان: آنالیز اولیه سیستم جرقه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3986
Please past text to modal