جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 694
cover عنوان: سیستم عملکرد خودرو در ارتفاع HAC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 707
cover عنوان: طرز کار دستگاه شستشوی انژکتور EG6S نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 709
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله دوم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 728
cover عنوان: عملکرد سنسور ضربه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 730
cover عنوان: خود سوزی و احتراق پیش رس-KNOCKING AND PRE-IGNITION نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 751
cover عنوان: انژکتورشور|شستشو انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 755
cover عنوان: طرز کار انژکتور شور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 757
cover عنوان: سنسور موقعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 765
cover عنوان: فیلم اموزشی انژکتور شور HP7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 766
cover عنوان: عملکرد سنسور فشار منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 768
cover عنوان: سنسور فشار مطلق منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 772
cover عنوان: سنسور سرعت خودرو روی چرخ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 779
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه زنی Distributorless نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 789
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی Lexus نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 807
cover عنوان: عملکرد کاربراتور (ونتوری متغیر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 817
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم بوش (GDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 912
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 917
cover عنوان: عملکرد سیستم پاشش مستقیم GDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 984
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 985
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم به همراه توربو هیوندای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 986
cover عنوان: سیستم پاشش انژکتوری CRDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1015
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1042
cover عنوان: اجزاء سیستم کاربراتور (ونتوری ثابت) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1049
cover عنوان: سنسور جریان هوا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1066
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1135
cover عنوان: آیا مکمل های بنزین باعث افزایش عدد اوکتان می شوند؟ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1163
cover عنوان: رابطه نسبت سوخت هوا و وضعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1166
cover عنوان: انواع سنسور دور میل لنگ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1184
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1187
cover عنوان: عملکرد سنسور دمای آب نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1219
cover عنوان: معرفی مدارات داخلی ECU نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1298
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1307
cover عنوان: سیستم پاشش چند نکته MPFI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1340
cover عنوان: آشنایی با سیستم انژکتوری کیا (پراید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1536
cover عنوان: آموزش دستگاه تست و شستشوی انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1559
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1777
cover عنوان: سیستم سوخت رسانی ساژم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2666
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2764
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2968
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3454
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3887
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5002
Please past text to modal