جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: طرز کار انژکتور شور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1098
cover عنوان: عملکرد سنسور فشار منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1111
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1115
cover عنوان: انژکتورشور|شستشو انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1119
cover عنوان: عملکرد کاربراتور (ونتوری متغیر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1130
cover عنوان: طرز کار دستگاه شستشوی انژکتور EG6S نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1149
cover عنوان: سنسور موقعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1149
cover عنوان: سنسور فشار مطلق منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1154
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه زنی Distributorless نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1157
cover عنوان: خود سوزی و احتراق پیش رس-KNOCKING AND PRE-IGNITION نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1166
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله دوم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1167
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی Lexus نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1187
cover عنوان: فیلم اموزشی انژکتور شور HP7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1190
cover عنوان: سیستم عملکرد خودرو در ارتفاع HAC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1191
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1248
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1275
cover عنوان: اجزاء سیستم کاربراتور (ونتوری ثابت) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1321
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1323
cover عنوان: سنسور جریان هوا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1348
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم بوش (GDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1382
cover عنوان: عملکرد سیستم پاشش مستقیم GDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1403
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم به همراه توربو هیوندای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1404
cover عنوان: رابطه نسبت سوخت هوا و وضعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1452
cover عنوان: آیا مکمل های بنزین باعث افزایش عدد اوکتان می شوند؟ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1458
cover عنوان: سیستم پاشش انژکتوری CRDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1460
cover عنوان: عملکرد سنسور دمای آب نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1477
cover عنوان: سنسور سرعت خودرو روی چرخ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1478
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1484
cover عنوان: عملکرد سنسور ضربه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1492
cover عنوان: انواع سنسور دور میل لنگ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1510
cover عنوان: سیستم پاشش چند نکته MPFI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1719
cover عنوان: معرفی مدارات داخلی ECU نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1722
cover عنوان: آموزش دستگاه تست و شستشوی انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1839
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1839
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1945
cover عنوان: آشنایی با سیستم انژکتوری کیا (پراید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2224
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2676
cover عنوان: سیستم سوخت رسانی ساژم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3081
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3991
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4762
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5273
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6502
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6906
Please past text to modal