جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد سنسور ضربه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 842
cover عنوان: سنسور سرعت خودرو روی چرخ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 861
cover عنوان: انژکتورشور|شستشو انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 866
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 867
cover عنوان: طرز کار انژکتور شور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 874
cover عنوان: سنسور موقعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 874
cover عنوان: طرز کار دستگاه شستشوی انژکتور EG6S نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 875
cover عنوان: سنسور فشار مطلق منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 877
cover عنوان: عملکرد سنسور فشار منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 877
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه زنی Distributorless نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 899
cover عنوان: خود سوزی و احتراق پیش رس-KNOCKING AND PRE-IGNITION نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 900
cover عنوان: فیلم اموزشی انژکتور شور HP7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 904
cover عنوان: عملکرد کاربراتور (ونتوری متغیر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 905
cover عنوان: سیستم عملکرد خودرو در ارتفاع HAC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 908
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله دوم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 908
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی Lexus نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 922
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1012
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1071
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم بوش (GDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1079
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم به همراه توربو هیوندای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1099
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1124
cover عنوان: عملکرد سیستم پاشش مستقیم GDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1124
cover عنوان: اجزاء سیستم کاربراتور (ونتوری ثابت) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1135
cover عنوان: سنسور جریان هوا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1157
cover عنوان: سیستم پاشش انژکتوری CRDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1159
cover عنوان: رابطه نسبت سوخت هوا و وضعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1245
cover عنوان: آیا مکمل های بنزین باعث افزایش عدد اوکتان می شوند؟ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1247
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1275
cover عنوان: انواع سنسور دور میل لنگ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1285
cover عنوان: عملکرد سنسور دمای آب نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1299
cover عنوان: معرفی مدارات داخلی ECU نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1428
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1438
cover عنوان: سیستم پاشش چند نکته MPFI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1453
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1596
cover عنوان: آموزش دستگاه تست و شستشوی انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1645
cover عنوان: آشنایی با سیستم انژکتوری کیا (پراید) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2030
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2136
cover عنوان: سیستم سوخت رسانی ساژم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2777
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3242
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3437
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4052
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 4501
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 5931
Please past text to modal