جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 318
cover عنوان: سنسور فشار مطلق منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 336
cover عنوان: عملکرد سنسور دمای آب نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 340
cover عنوان: سنسور جریان هوا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 342
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 343
cover عنوان: سنسور موقعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 345
cover عنوان: عملکرد سنسور ضربه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 346
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 347
cover عنوان: عملکرد کاربراتور (ونتوری متغیر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 357
cover عنوان: سنسور سزعت خودرو روی چرخ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 363
cover عنوان: عملکرد سنسور فشار منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 363
cover عنوان: رابطه نسبت سوخت هوا و وضعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 367
cover عنوان: نقش مکمل های بنزین نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 370
cover عنوان: اجزاء سیستم کاربراتور (ونتوری ثابت) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 377
cover عنوان: عملکرد برج تقطر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 378
cover عنوان: انواع سنسور دور میل لنگ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 388
cover عنوان: خود سوزی و احتراق پیش رس-KNOCKING AND PRE-IGNITION نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 398
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 409
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله دوم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 418
cover عنوان: سیستم عملکرد خودرو در ارتفاع HAC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 426
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه زنی Distributorless نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 426
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 426
cover عنوان: طرز کار دستگاه شستشوی انژکتور EG6S نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 427
cover عنوان: آموزش دستگاه تست و شستشوی انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 428
cover عنوان: فیلم اموزشی انژکتور شور HP7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 460
cover عنوان: عملکرد سیستم پاشش مستقیم GDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 471
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی Lexus نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 488
cover عنوان: سیستم پاشش انژکتوری CRDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 497
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم بوش (GDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 511
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم به همراه توربو هیوندای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 555
cover عنوان: انژکتورشور|شستشو انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 623
cover عنوان: معرفی اجزاء ECU نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 636
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 636
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 673
cover عنوان: سیستم پاشش چند نکته MPFI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 750
cover عنوان: عملکرد سیستم انژکتوری خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 772
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 849
cover عنوان: سیستم سوخت رسانی ساژم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1191
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1294
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1526
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1973
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1989
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2234
Please past text to modal