جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: سنسور جریان هوا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 390
cover عنوان: عملکرد سنسور دمای آب نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 391
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 394
cover عنوان: سنسور سزعت خودرو روی چرخ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 396
cover عنوان: سنسور موقعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 398
cover عنوان: عملکرد سنسور فشار منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 399
cover عنوان: عملکرد سنسور اکسیژن نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 400
cover عنوان: عملکرد سنسور ضربه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 415
cover عنوان: انواع سنسور دور میل لنگ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 417
cover عنوان: سنسور فشار مطلق منیفولد نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 438
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 439
cover عنوان: نقش مکمل های بنزین نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 470
cover عنوان: اجزاء سیستم کاربراتور (ونتوری ثابت) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 484
cover عنوان: عملکرد کاربراتور (ونتوری متغیر) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 509
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله دوم نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 512
cover عنوان: طرز کار دستگاه شستشوی انژکتور EG6S نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 515
cover عنوان: خود سوزی و احتراق پیش رس-KNOCKING AND PRE-IGNITION نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 516
cover عنوان: عملکرد سیستم جرقه زنی Distributorless نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 517
cover عنوان: راه اندازی دستگاه انژکتور شور MS-2000 مرحله اول نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 518
cover عنوان: سیستم عملکرد خودرو در ارتفاع HAC نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 547
cover عنوان: رابطه نسبت سوخت هوا و وضعیت دریچه گاز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 557
cover عنوان: عملکرد دریچه گاز برقی Lexus نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 558
cover عنوان: عملکرد سیستم پاشش مستقیم GDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 567
cover عنوان: عملکرد برج تقطیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 568
cover عنوان: فیلم اموزشی انژکتور شور HP7 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 575
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم به همراه توربو هیوندای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 589
cover عنوان: سیستم پاشش انژکتوری CRDI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 600
cover عنوان: سیستم پاشش مستقیم بوش (GDI) نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 600
cover عنوان: انژکتورشور|شستشو انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 649
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 685
cover عنوان: معرفی اجزاء ECU نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 728
cover عنوان: اندازه گیری دمای کاتالیست خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 746
cover عنوان: عملکرد برج تقطر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 798
cover عنوان: عملکرد سیستم انژکتوری خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 804
cover عنوان: سیستم پاشش چند نکته MPFI نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 850
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1018
cover عنوان: آموزش دستگاه تست و شستشوی انژکتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1067
cover عنوان: سیستم سوخت رسانی ساژم پراید نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1222
cover عنوان: سیستم کنترل عملکرد در دور آرام نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1719
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2069
cover عنوان: موتور پایه گاز سوز CNG بوش نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2186
cover عنوان: عملکرد موتورهای 2 زمانه نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2315
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2990
Please past text to modal