جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: منیفولد ورودی متغیر با شیر روتوری نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 314
cover عنوان: عملکرد اینترکولر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 376
cover عنوان: عملکرد اینترکولر -Intercooler نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 484
cover عنوان: سیستم هوای ورودی متغیر-VIS -Hyundai نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 509
cover عنوان: عملکرد سیستم کاهش آلایندگی EGR نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 554
cover عنوان: عملکرد کاتالیست کانورتور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 633
cover عنوان: عملکرد سوپرشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 636
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 641
cover عنوان: عملکرد اینترکولر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 745
cover عنوان: VIS سیستم هوای ورودی متغیر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 750
cover عنوان: مقایسه توربوشارژ و سوپرشارژ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 763
cover عنوان: تشریح سیستم EGR-3 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 812
cover عنوان: طرز کار توربوشارژ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 843
cover عنوان: عملکرد خودروهای CNG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 849
cover عنوان: تشریح سیستم EGR-2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1014
cover عنوان: عملکرد سیستم کنیستر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1200
cover عنوان: تشریح سیستم EGR-1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1202
cover عنوان: سیستم توربوشارژر نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1445
cover عنوان: عملکرد سیستم کاتالیزور نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1973
cover عنوان: عملکرد موتورهای گاز سور LPG نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2234
cover عنوان: تهویه میل لنگ-PCV-EF7 نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2930
Please past text to modal