جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد کلاچ خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1498
cover عنوان: عملکرد کلاچ تک صفحه ای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1739
cover عنوان: تفاوت سیستم AWD و 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1791
cover عنوان: عملکرد سیستم AWD و 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1820
cover عنوان: سیستم انتقال قدرت دو کلاچه Dual Clutch نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1999
cover عنوان: مکانیزم عملکرد سیستم چهارچرخ محرک آئودی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2306
cover عنوان: مقایسه سیستم 4WD و AWD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2384
cover عنوان: معرفی سیستمهای 4WD تویوتا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2398
cover عنوان: عملکرد هیدرولیکی کلاچ و ترمز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2401
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2447
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم کلاچ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2562
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم کلاچ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2785
cover عنوان: نحوه عملکرد کلاچ چندصفحه ای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3048
Please past text to modal