جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد کلاچ خودرو نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1145
cover عنوان: تفاوت سیستم AWD و 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1475
cover عنوان: عملکرد سیستم AWD و 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1495
cover عنوان: عملکرد کلاچ تک صفحه ای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1502
cover عنوان: سیستم انتقال قدرت دو کلاچه Dual Clutch نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1674
cover عنوان: مقایسه سیستم 4WD و AWD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1979
cover عنوان: معرفی سیستمهای 4WD تویوتا نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2007
cover عنوان: مکانیزم عملکرد سیستم چهارچرخ محرک آئودی نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2039
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم 4WD نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2083
cover عنوان: عملکرد هیدرولیکی کلاچ و ترمز نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2122
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم کلاچ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2292
cover عنوان: نحوه عملکرد سیستم کلاچ نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2448
cover عنوان: نحوه عملکرد کلاچ چندصفحه ای نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2701
Please past text to modal