جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 670
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1479
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-4 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1484
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1503
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-3 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1522
cover عنوان: عملکرد مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1582
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1582
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-ZF نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1592
cover عنوان: تفاوت گیربکس CVT و AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1684
cover عنوان: مزایای گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1743
cover عنوان: عملکرد گیربکس DCT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1769
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1849
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1871
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1958
cover عنوان: گیربکس اتوماتیک 1 نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2147
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3207
Please past text to modal