جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 778
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1561
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1590
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-4 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1604
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-3 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1606
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1651
cover عنوان: عملکرد مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1670
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-ZF نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1672
cover عنوان: تفاوت گیربکس CVT و AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1769
cover عنوان: مزایای گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1833
cover عنوان: عملکرد گیربکس DCT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1864
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2046
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2059
cover عنوان: گیربکس اتوماتیک 1 نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2248
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2543
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3340
Please past text to modal