جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 964
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1720
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1726
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-3 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1742
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-4 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1759
cover عنوان: عملکرد مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1770
cover عنوان: عملکرد گیربکس اتوماتیک-AT-ZF نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1771
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1848
cover عنوان: تفاوت گیربکس CVT و AT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1876
cover عنوان: عملکرد گیربکس DCT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 1956
cover عنوان: مزایای گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2118
cover عنوان: عملکرد گیربکس معمولی 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2196
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 2 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2198
cover عنوان: گیربکس اتوماتیک 1 نویسنده: Iran Khodro رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2328
cover عنوان: عملکرد گیربکس CVT نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 2676
cover عنوان: نحوه عملکرد سنکرونیزه 1 نویسنده: Other رتبه: 0 دفعات مشاهده: 3464
Please past text to modal